Hanåsa Sågverk är ett familjeägt företag i fjärde generationen med anor från tidigt 1900-tal då sågen var ambulerande och virket sågades med ångmaskin. 1951 byggdes det permanenta sågverket i Hanåsa där det ligger än idag. Vår ambition är att fortsätta utveckla verksamheten med den nya tidens utmaningar och möjligheter.

Vi ombesörjer hela kedjan från skog till kund. Vår ambition är att i första hand tillgodose våra kunders behov och önskemål gällande kvaliteter och dimensioner. Vårt virke i de finare kvaliterna är ypperliga för snickeri, möbel, inredning och inom listindustrin. För detta ändamål har vi en klyvlinje enbart för att kunna möta kundernas behov av specialdimensioner i önskad kvalitet.

Våra kunder finns såväl i Sverige som utomlands och exportandelen varierar mellan 40-60%. Bland de länder som efterfrågar våra produkter återfinns Danmark, Norge, Tyskland, England, Grekland, Libyen, Tunisien, Marocko, Egypten, Saudiarabien, Australien mm.

Eftersom vi är en mindre aktör i branchen har vi möjlighet att möta speciella önskemål. Detta ger ett mervärde för kunden, oss och även skogsägaren. Vi anser att det är bra om både leverantören av den fina råvaran och köparen av vårt virke är medvetna om att vi tar tillvara på skogens resurser på bästa sätt. Och det gör vi!

VÅRA PRODUKTER​

Vi säljer sågat furuvirke av högsta kvalitet. Kärnvirke tillhandahålls mot beställning. Vi har ständigt ett lager anpassat för fönster, dörrar, listverk, möbler mm. Vi kan tillgodose speciella önskemål gällande dimensioner, kvaliteter, fuktkvoter och volymer.

Vi sorterar manuellt till de olika exportmarknaderna och innehar tillstånd att märka vårt virke med KD 56°C/30 min- och ISPM 15-märken enligt SJVs föreskrifter.

MILJÖ, CERTIFIERING & REGELVERK

Vi hänvisar till Trävarubranschens nya standardavtal Softwood Contract 2015 för alla exportleveranser och till den av Skogsindustrierna, Svenskt Trä, reviderade versionen av trävarukontraktet SVEA2015 för all inhemsk försäljning.

Vi bedriver vår verksamhet på ett för naturen skonsamt sätt och genom effektiv logistik minimerar vi även antalet transporter. Vi källsorterar vårt avfall och är självförsörjande på bränsle till uppvärmning av torkar och såghus.

Hanåsa Sågverk är certifierat genom medlemskap i PanCert AB gruppcertifikat för FSC CoC och PEFC CoC.

Certifikaten kan ses här:

Mer information om vår certifiering finns i respektive databas:

Kontakta gärna oss på Hanåsa Sågverk med synpunkter på hur spårbarheten efterlevs. För klagomål se länken nedan:

KONTAKTA OSS

office@hanasasag.com

049120577

Hanåsa 111F, 57992 Högsby

LASTNING/LOSSNING

Mån-tors: 07:00 – 15:30

Fre: 07:00 – 12:30

FAKTURERA OSS

invoice@hanasasag.com

Box 3, 57921 Högsby

Vi tar gärna emot e-fakturor.

SÄLJ TIMMER TILL OSS