Om Hanåsa Sågverk

Hanåsa Sågverk är ett familjeägt företag i tredje generationen som ägs och drivs av familjen Carlsson.

Vår ambition är att i första hand tillgodose våra kunders behov och önskemål vad gäller kvaliteter och dimensioner. Det vill säga att vi sågar, sorterar och torkar efter önskemål.

Hanåsa Sågverk har anor från tidigt 1900-tal då sågen var ambulerande och virket sågades med ångmaskin. 1951 byggdes det permanenta sågverket i Hanåsa där det ligger än idag.

Med hjälp av duktiga entrepenörer ombesörjer vi hela kedjan från skog till sågverk.
Stocken sågas i en bandsågsgrupp med 4 blad, bräderna kantas sedan i ett automatkantverk.
Allt virke torkas i kammartorkar som är certifierade. Årsproduktionen är ca 20000m3 sågat virke och då enbart furu.
Vi utnyttjar den fina furan som finns i området, som är känd långt ner i mellanöstern och nordafrika. Våra råvaror anskaffas normalt inom en radie av 50km från sågverket.

Vi tar tillvara på skogens resurser på ett för naturen skonsamt sätt och genom effektiv logistik minimerar vi även antalet transporter. Vi källsorterar vårt avfall och är självförsörjande på bränsle till uppvärmning av torkar och såghus.

Hanåsa Sågverks virke i de finare kvaliterna är ypperliga för snickeri, möbel, inredning och inom listindustrin.

För detta ändamål har vi en speciell klyvlinje enbart för att tillgodose snickerier med specialdimensioner i högsta kvalite.

Vi säljer både i Sverige och utomlands. Exportandelen varierar mellan 40-60%.
De länder som mest efterfrågar våra produkter är Danmark, Norge, Finland, Polen, England, Tyskland, Belgien, Italien, Grekland, Spanien, Marocko, Algeriet, Libyen, Tunisien, Egypten, Sudan, Yemen, Saudiarabien, Pakistan Indonesien, Malaysia,Singapore och Kina.

Eftersom vi är en mindre aktör i branchen så kan vi tillgodose de kunder som har speciella önskemål vad gäller dimensioner, kvaliteter och volymer.

Detta ger ett mervärde för kunden, oss, och framförallt skogsägaren som ju är den allra viktigaste för oss. Vi anser att det är bra om leverantören av den fina råvaran är medveten om att vi tar vara på råvaran från hans skog på bästa sätt. Och det gör vi!

Välkommen till dialog och framförallt till affärer både, kunder och leverantörer!

Telnr:
Kontor: Yvonne/Natalia0491 - 20577
Såg: 0491 - 20950
Försäljning: Arne 070 - 5153013

Inköp Timmer: Nils 070-5570474 nilshanasa@gmail.com