Välkommen till Hanåsa Sågverk som finns i Högsby!
Vi är köpare av timmer.

Säljer sågat virke, sågspån, bark och bränsleflis.
Kärnvirke tillhandahålls mot beställning.


Vår ambition har alltid varit att ta tillvara den fina råvaran på bästa möjliga sätt. Detta gör vi genom att ha tillgång till en effektiv produktionslinje, kunnig och medveten personal samt att ha goda och sunda affärsrelationer. På så sätt är vi alltid uppdaterade i marknaden. Välkomna till dialog och framförallt affärer!